Deodoryzacja

Deodoryzacja

Likwidowanie nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów.

Usuwanie przykrych zapachów powstałych na skutek:
• pożaru
• po zmarłym
• rozkładających się nieczystościach
• pozostałościach organicznych
• tytoniu
• przepracowanych olejów
• wilgoci
• itp

W ramach usługi wykonujemy również odświeżanie pomieszczeń.