Dezynsekcja

Dezynsekcja

pochodzi od łacińskiego wyrazu insectum – owad, szkodliwych przyrostka de – oznaczającego usuwanie, niszczenie. Jest to zespół zabiegów polegających na zwalczaniu, tępieniu szkodliwych owadów latających i biegających oraz chrząszczy magazynowych (prusaki, mrówki, muchy, komary, wszy, karaluchy, pluskwy, pchły), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych jak i gospodarczych.

Dezynsekcja wykonywana jest z założenia jako profilaktyczny monitoring prewencyjny. Inne działania tylko w uzasadnionych wypadkach jak zagrożenie zdrowia lub życia ludzi np. Interwencje bez monitoringu. Owady biegające, takie jak karaluchy (Blatella orientalis), prusaki (Blatella germanica), świerszcz domowy (Acheta domestica), a także biegaczowate (Carabidae) będą monitorowane wewnątrz pomieszczeń Zakładu za pomocą pułapek lepowych z atraktantami pokarmowymi. Pułapki te będą przytwierdzone do ściany lub podłogi. Liczba rozmieszczanych pułapek ulegać będzie zmianie w zależności od stopnia zaatakowania Zakładu. Pułapki zostaną ponumerowane i umieszczone w wyznaczonych miejscach pomieszczeń produkcyjnych. Ich rozmieszczenie zostanie zaznaczone na planie sytuacyjnym poszczególnych pomieszczeń Zakładu.początkowym etapie procesu,nie jest znany stopień zaatakowania obiektu przez owady biegające, przewiduje się kontrolę pułapek w odstępach co 2 tygodnie. Na podstawie wyników tych inspekcji („Karta przeglądu pułapek na owady biegające”) nastąpi ocena stopnia infestacji, po czym podjęte zostaną działania korygujące, a więc ewentualne zwiększenie liczby rozstawionych pułapek lub zmiana miejsc ich usytuowania, a w ostateczności wdrożenie, w przypadku ściśle uzasadnionym, procedury naprawczej, tj. awaryjnej, wyłącznie w okresie przerw produkcyjnych.

Monitoring
 na tzw. „owady biegające” będzie prowadzony we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i socjalnych wokół produkcji i chłodni. Szczególna uwaga zostanie skierowana na pomieszczenia produkcyjne, wilgotne i ciepłe, gdzie warunki środowiskowe mogą sprzyjać występowaniu owadów.

W związku z coraz większą odpornością szkodników na trucizny oraz od warunków panujących w obiektach, usługi wykonujemy następującymi metodami:

Chemiczna
– oprysk
– opylanie
– zamgławianie
– areozolowanie
– żelowanie
– gazowanie (fumigacja)

Mechaniczna
– wyłapywanie
– trzepanie
– oczyszczanie

Fizyczna
– para
– ogień
– gorące powietrze
– promieniowanie ultrafioletowe

Biologiczna
– pułapki feromonowe
– za pomocą innych organizmów żywych

Zastosowanie właściwej metody następuje po rozpoznaniu obiektu i identyfikacji szkodnika. Firma posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów fumigacji gazami zaliczanymi do toksycznych i bardzo toksycznych (dawniej I i II klasa toksyczności).
Specjalizujemy się oraz mamy swoje niezawodne metody w zwalczaniu szkodników bardzo dokuczliwych i niebezpiecznych dla człowieka jak i dla jego otoczenia, tj. szerszenie i osy.
Zwalczamy i zabezpieczamy przed wszelkimi rodzajami owadów (szkodników), które w ramach higieny sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej oraz ochrony roślin występują w naszym środowisku naturalnym.